Walka w terenie otwartym

Kurs działania w terenie otwartym jest zaawansowanym kursem, skierowanym do grup lub pododdziałów, który skupia się na wykorzystaniu broni (długiej i krótkiej) podczas dynamicznych sytuacji w terenie otwartym. W trakcie kursu szkoleni poznają oraz doskonalą procedury reakcji zespołu ludzi w czasie kontaktu ogniowego, techniki przemieszczania się i zrywania kontaktu ogniowego, uczą się współdziałania oraz rozwiązywania problemów taktycznych.

Istnieje możliwość dostosowania tematyki i ilości amunicji indywidualnie do potrzeb klienta.

REALIZOWANA TEMATYKA:

  • komunikacja w grupie
  • przemieszczanie w trakcie kontaktu ogniowego (technika „ogień i manewr”)
  • wykorzystanie osłon w terenie
  • reakcja na kontakt ogniowy z różnych stron w różnych szykach
  • zrywanie kontaktu ogniowego w różnych szykach
  • wykonanie zwrotu zaczepnego

 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

  • ochronniki słuchu
  • okulary ochronne
  • rękawice taktyczne
  • ochraniacze na kolana

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie zapewnić kamizelki taktyczne (plate carrier) wraz z pełnym oporządzeniem.

 

ILOŚĆ I RODZAJ AMUNICJI:

Zależny od indywidualnych ustaleń.

 

POWRÓT