Oferta

W naszej stałej ofercie można znaleźć:

I – Kursy i szkolenie posługiwania się bronią palną:

Szkolenia strzeleckie skierowane są do osób chcących nauczyć się posługiwania bronią palną, chcących podnieść swoje umiejętności strzeleckie oraz do tych, którzy chcieliby po prostu postrzelać. Oferujemy kursy, szkolenia i strzelania rekreacyjne  z karabinków, pistoletów oraz z broni gładkolufowej. W trakcie zajęć zapewniamy niezbędne wyposażenie do prowadzenia strzelań.

Przedstawione kursy można łączyć oraz modyfikować (po wcześniejszym kontakcie), w zakresie ilości amunicji i realizowanej tematyki.

Na życzenie klienta opracowujemy kursy i szkolenia odpowiadające indywidualnym preferencjom i potrzebom. Ponadto wszystkie nasze kursy realizowane są w małych grupach, dzięki czemu możemy podejść indywidualnie do każdego szkolonego.

Po każdym kursie wystawiamy certyfikat jego ukończenia.

II – Kursy SERE (Survival, Evasion, Resistance, and Escape):

  • SERE poziom „A” – obowiązkowy dla wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego. Ponadto przeznaczony dla korespondentów radiowych, telewizyjnych, misjonarzy, pracowników MSZ, pracowników firm i innych wykonujących pracę w rejonach niebezpiecznych.
  • SERE poziom „B” – obowiązkowy dla wszystkich żołnierzy biorących udział w misjach poza granicami kraju. Ponadto przeznaczony dla wybranych pracowników ambasad i konsulatów, funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych pełniących służbę poza granicami państwa
  • SERE poziom „C” – obowiązkowy dla pilotów i personelu latającego, żołnierzy jednostek specjalnych i dalekiego rozpoznania oraz dla wysokich przedstawicieli polskiego MSZ (ambasadorzy, konsulowie, attache) i wybranych funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych pełniących służbę poza granicami kraju. Ponadto przejść go powinni pracownicy cywilnych firm wykonujący obowiązki w szczególnie niebezpiecznych rejonach świata.

III – Kursy i szkolenia dodatkowe

IV – Organizacja imprez i pokazów

  • imprezy integracyjne dla firm,
  • obozy przetrwania,
  • eventy z wykorzystaniem broni palnej,
  • pokazy.