Szkolenie strzeleckie dla kobiet

Szkolenia strzeleckie dla kobiet dostosowywane są indywidualnie do klientek pod względem tematyki i prezentowanych technik. Instruktorzy biorą pod uwagę indywidualne preferencje, umiejętności oraz możliwości szkolonych Pań i opracowują właściwe szkolenie.

Również wszystkie przedstawione w naszej ofercie kursy dostosowujemy do naszych klientek tak, aby końcowy efekt szkolenia był dla nich satysfakcjonujący.

Oferujemy strzelania:

  • z pistoletu
  • z karabinka
  • ze strzelby

 

Zapewniamy wyposażenie niezbędne do prowadzenia strzelań:

  • ochronniki słuchu
  • okulary ochronne
  • pas, kabura
  • ładownice

 

POWRÓT