SERE

S.E.R.E. jest to akronim od angielskich słów Survival, Evasion, Resistance, Escape oznaczających Przetrwanie, Unikanie, Opór, Ucieczka.

Kursy SERE  stworzone zostały z  myślą o żołnierzach wykonujących zadania  poza granicami kraju, którzy mogą znaleźć się w izolacji od wojsk własnych. Obecnie kursy SERE przechodzą również funkcjonariusze służb, pracownicy ambasad i konsulatów oraz pracownicy firm, którzy wykonują zadania i pracują w krajach podwyższonego ryzyka.

Nasze kursy prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy służyli w krajach podwyższonego ryzyka i na co dzień szkolą żołnierzy.

W wyniku realizacji treści programowych kursów kursanci osiągną następujące cele:

w zakresie przetrwania i bytowania (Survival):

 1. poznają podstawowe zasady, metody i formy ochrony własnej, ustalania położenia, poszukiwania i spożywania wody oraz pożywienia umożliwiające doraźne utrzymanie przy życiu;
 2. poznają czynniki fizjologiczne i ich wpływ na ograniczenie zdolności organizmu człowieka w sytuacji walki o przetrwanie;
 3. dowiedzą się jak krótkotrwałe bodźce zewnętrzne jakim poddany jest organizm człowieka wpływają na ograniczenie jego zdolności i umiejętności osobistych;
 4. poznają metody zwiększania szans na przeżycie w ekstremalnych warunkach środowiska naturalnego przez efektywne wykorzystanie posiadanego wyposażenia osobistego;

 

w zakresie unikania (Evasion):

 1. poznają zasady, taktyki i techniki unikania zagrożeń;
 2. poznają założenia sporządzania planu ucieczki i ewakuacji – EPA (Evasion Plan
  of Action);

 

w zakresie przeciwdziałania wykorzystaniu (Resistance):

 1. poznają pojęcie zakładnika oraz będą potrafili odróżnić stan uwięzienia przez siły rządowe i pozarządowe;
 2. poznają zapisy Konwencji Genewskiej dotyczące zasad „traktowania jeńców”;
 3. poznają pojęcia „jeńca wojennego” i „zakładnika”;
 4. poznają etapy, na oddziaływanie których zostaną narażeni w trakcie niewoli;
 5. poznają metody i formy nieujawniania informacji, zasady ochrony życia własnego
  i innych współtowarzyszy niedoli oraz metody i formy przygotowania ewentualnej ucieczki;

 

w zakresie współdziałania z elementami systemu odzyskiwania personelu lub ucieczki (Escape lub Extraction):

 1. poznają metody i techniki ustalania własnego położenia;
 2. poznają techniki podawania lokalizacji z wykorzystaniem improwizowanych metod;
 3. nauczą się wypełniać arkusz ISOPREP;
 4. poznają podstawy koncepcji przeprowadzania standardowych Akcji Poszukiwawczo
  Ratowniczych (SAR i CSAR) oraz Akcji Bojowego Odzyskiwania (CPR);

 

Kursy SERE realizowane są na trzech poziomach:

 1. SERE „A”
 2. SERE „B”
 3. SERE „C”

 

POWRÓT