SERE Poziom “A”

Kurs SERE na poziomie „A” jest obowiązkowy dla wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego.

Kurs SERE na poziomie „A” powinni ponadto przejść  np. korespondenci radiowi, telewizyjni, misjonarze, pracownicy MSZ, pracownicy firm i inni wykonujący pracę w rejonach niebezpiecznych.

 

WYMIAR GODZINOWY:

Kurs SERE na  poziomie „A” dla służb mundurowych trwa 9 godzin.

Kurs SERE na  poziomie „A” dla osób cywilnych trwa około 40 godzin.

 

Maksymalna wielkość grupy: 20 osób

 

POWRÓT