SERE poziom “B”

Kurs SERE na poziomie „B” jest obowiązkowy dla wszystkich żołnierzy biorących udział w misjach poza granicami kraju.

Kurs SERE na poziomie „B” powinni ponadto przejść wybrani pracownicy ambasad i konsulatów oraz dla wszyscy funkcjonariusze i pracownicy służb specjalnych pełniących służbę poza granicami państwa jak również korespondenci radiowi, telewizyjni, misjonarze, pracownicy MSZ, pracownicy firm i inni wykonujący pracę w rejonach niebezpiecznych.

 

WYMIAR GODZINOWY:

Kurs SERE na  poziomie „B” dla służb mundurowych trwa 30 godzin.

Kurs SERE na  poziomie „B” dla osób cywilnych trwa około 90 godzin.

 

Maksymalna wielkość grupy: 10 osób

 

POWRÓT