SERE poziom “B”

Kurs SERE na poziomie „B” jest obowiązkowy dla wszystkich żołnierzy biorących udział w misjach poza granicami kraju.

Kurs SERE na poziomie „B” powinni ponadto przejść wybrani pracownicy ambasad i konsulatów oraz dla wszyscy funkcjonariusze i pracownicy służb specjalnych pełniących służbę poza granicami państwa jak również korespondenci radiowi, telewizyjni, misjonarze, pracownicy MSZ, pracownicy firm i inni wykonujący pracę w rejonach niebezpiecznych.

 

POWRÓT