Podstawowy kurs strzelectwa

Kurs podstawowy strzelectwa skierowany jest do osób, które nie miały wcześniej kontaktu z bronią palną, bądź ich umiejętności są niewielkie. Głównym celem kursu jest zapoznać szkolonych z obsługą podstawowych rodzajów i systemów broni palnej tj.:
– karabinki,
– pistolety,
– strzelby gładkolufowe.

W trakcie kursu szkoleni uczą się posługiwania oraz skutecznego strzelania z każdego z wymienionych wyżej rodzajów broni .

REALIZOWANA TEMATYKA:

 • budowa oraz zasada działania broni
 • budowa oraz zasada działania amunicji
 • zasady zachowania na strzelnicach
 • zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas strzelania
 • sposoby przenoszenia broni i poruszania się z bronią
 • dobór wyposażenia i jego rozmieszczenie
 • dobór właściwej amunicji
 • zasady oddania celnego strzału (prawidłowa postawa, chwyt broni, zgrywanie przyrządów celowniczych, ściąganie języka spustowego, oddech)
 • prowadzenie ognia w podstawowych postawach strzeleckich
 • taktyczna wymiana magazynka (karabinek/pistolet)
 • wymuszona wymiana magazynka (karabinek/pistolet)
 • doładowanie (strzelba)
 • ładowanie awaryjne (strzelba)
 • usuwanie zacięć różnego typu
 • strzelanie dubletem
 • strzelanie do kilku celi

WYPOSAŻENIE:

Zapewniamy wyposażenie niezbędne do realizacji kursu:

 • ochronniki słuchu
 • okulary ochronne
 • pas i kabura
 • ładownice

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie zapewnić kamizelki taktyczne (plate carrier) wraz z pełnym oporządzeniem.

ILOŚĆ I RODZAJ AMUNICJI:

7,62x39mm/ .223 Rem – 50 szt.
9x19mm – 50 szt.
.22 – 50 szt.
.12 – 50 szt.

CENA:   500 zł

POWRÓT