Kurs zaawansowany z zakresu posługiwania się pistoletem (P3)

Kurs zaawansowany skierowany jest do osób, które posiadają już wysokie umiejętności posługiwania się pistoletem. Głównym celem kursu jest podnieść poziom wyszkolenia strzeleckiego do poziomu zaawansowanego poprzez realizację złożonych i dynamicznych strzelań.

REALIZOWANA TEMATYKA:

 • zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas strzelania
 • dobór wyposażenia i jego rozmieszczenie
 • prowadzenie ognia w podstawowych i wymuszonych postawach strzeleckich
 • taktyczna wymiana magazynka
 • wymuszona wymiana magazynka we wszystkich postawach strzeleckich
 • usuwanie zacięć różnego typu we wszystkich postawach strzeleckich
 • strzelanie dubletem i ogniem półautomatycznym
 • strzelanie dynamiczne do kilku celi
 • wyprowadzanie broni i prowadzenie ognia w różnych kierunkach we wszystkich postawach strzeleckich
 • prowadzenie ognia zza osłon we wszystkich postawach strzeleckich
 • prowadzenie ognia ręką wspomagającą
 • strzelanie w ruchu
 • strzelanie w ruchu z wykorzystaniem osłon
 • strzelanie percepcyjne
 • strzelanie intuicyjne
 • strzelanie w parach

WYPOSAŻENIE:

Zapewniamy wyposażenie niezbędne do realizacji kursu:

 • ochronniki słuchu
 • okulary ochronne
 • pas i kabura
 • ładownice na magazynki

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie zapewnić kamizelki taktyczne (plate carrier) wraz z pełnym oporządzeniem.

ILOŚĆ I RODZAJ AMUNICJI:

9mm – 400 szt.

CENA: 850 zł

POWRÓT