SERE Poziom “C”

Kurs SERE na poziomie „C” jest obowiązkowy dla pilotów i personelu latającego, żołnierzy jednostek specjalnych i dalekiego rozpoznania oraz dla wysokich przedstawicieli polskiego MSZ (ambasadorzy, konsulowie, attache) i wybranych funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych pełniących służbę poza granicami kraju.

Kurs SERE na poziomie „C” powinni ponadto przejść  pracownicy cywilnych firm wykonujący obowiązki w szczególnie niebezpiecznych rejonach świata.

 

WYMIAR GODZINOWY:

Kurs SERE na  poziomie „C” trwa około pięciu dni (w tym trzydobowe ćwiczenie)

 

POWRÓT