Kurs wspinaczki skałkowej

Kurs wspinaczki skałkowej realizowany w oparciu o naturalne obiekty ma na celu przygotować kursanta do samodzielnego wspinania na obiektach naturalnych. Ponad to zapoznać ze sprzętem wspinaczkowym wykorzystywanym do wspinaczki oraz asekuracji we wspinaczce skałkowej.

Czas: 2 dni

Forma: Zajęcia realizowane są w formie teoretyczno-praktycznej z naciskiem na praktyczne wykonywane wszystkich czynności przez szkolonego.

Po zakończonym kursie szkolony zna:

  • zasady wspinaczki skałkowej, warunki bezpieczeństwa na naturalnych ścianach wspinaczkowych;
  • podstawowe informacje dotyczącymi sprzętu tj. lin, lin pomocniczych, rodzajów uprzęży, sposobów ich zakładania, rodzajów karabinków, ekspresów, przyrządów asekuracyjnych tj. kubka, verso i reverso, przyrządów samozaciskowych tj. crolla, pognée, shunta oraz przyrządów zjazdowych typu rolka, stop rolka oraz ósemka;
  • zasady asekuracji czyli zakładanie uprzęży, wiązanie liny, asekuracja górna, zasady wydawania i wybierania liny przez asekurującego z wykorzystaniem przyrządu asekuracyjnego typu kubek;
  • zasady asekuracji dolnej, wpinanie ekspresów, zasady pokonywania różnorodnych form skalnych, zasady bezpieczeństwa przy odpadnięciu, komendy podczas wspinania i asekuracji;
  • wykorzystanie węzłów typu: kluczka, ósemka, ósemka powrotna, wyblinka, półwyblinka, skrajny tatrzański, zderzakowy,  podwójny zderzakowy,

Szkolony potrafi:

  • założyć uprząż, zawiązać ósemkę powrotną, wspinać się z asekuracją górną i dolną, wykorzystywać przyrządy asekuracyjne do asekuracji dolnej i górnej, stosować komendy podczas wspinania;
  • wykonać zjazd z własną liną na wysokim przyrządzie ze stanowiska;
  • wykonać zjazd na linie z wykorzystaniem rolki oraz shunta;
  • wykonać podchodzenie po linie z wykorzystaniem przyrządów samozaciskowych croll, poigne i shunt;

 

POWRÓT