SERE poziom „B”

Kurs SERE na poziomie „B” jest obowiązkowy dla wszystkich żołnierzy biorących udział w misjach poza granicami kraju.

Kurs SERE na poziomie „B” powinni ponadto przejść wybrani pracownicy ambasad i konsulatów oraz dla wszyscy funkcjonariusze i pracownicy służb specjalnych pełniących służbę poza granicami państwa jak również korespondenci radiowi, telewizyjni, misjonarze, pracownicy MSZ, pracownicy firm i inni wykonujący pracę w rejonach niebezpiecznych.

 

WYMIAR GODZINOWY:

Kurs SERE na  poziomie „B” dla służb mundurowych trwa 30 godzin.

Kurs SERE na  poziomie „B” dla osób cywilnych trwa około 90 godzin.

(W ramach kursu uwzględniono dwa dni na zajęcia z bronią palną)

 

Maksymalna wielkość grupy: 10 osób

 

POWRÓT