13-14.09.2019 – Kurs Ratownictwa Pola Walki (TCCC)

Zapraszamy do udziału w kursie z zakresu Ratownictwa Pola Walki (TCCC – Tactical Combat Casualty Care). Kurs prowadzony będzie przez Instruktorów – Ratowników czynnej służby, z doświadczeniem bojowym w misjach poza granicami kraju.
 
Kurs ma na celu przygotować do udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych podczas wykonywania zadań taktycznych, jednakże umiejętności nabyte podczas kursu mogą przydać się również w sytuacjach w środowisku cywilnym.
 
Po kursie wydajemy certyfikat jego ukończenia.
 
Zniżka dla służb mundurowych, w tym żołnierzy OT w wysokości 10%.
 
Termin i miejsce kursu:
13 września od 17:00 do 21:00 (sala wykładowa – Rzeszów ul. Jagiellońska)
14 września od 08:00 do 19:00 (ośrodek oraz tereny przyległe w Budach Głogowskich k. Rzeszowa)
 
Zapisy prowadzone są telefonicznie lub mailowo:
telefon: 504 309 330
mail: ArmTacGroup@gmail.com
 
Zapisy na kurs trwają do 6 września!
 
Wymagana jest przedpłata w wysokości 150 zł. Szczegóły podane zostaną w informacji zwrotnej po zgłoszeniu.
 
Kurs odbędzie się pod warunkiem zebrania odpowiednio dużej grupy kursantów.
 
Cena udziału w szkoleniu: 500 zł
 
REALIZOWANA TEMATYKA:
• Założenia ratownictwa taktycznego
• Ekwipunek ratownika pola walki
• Zasady segregacji medycznej TRIAGE
• Zakładanie polowej karty medycznej
• Podział na strefy działań według wytycznych TCCC
• Protokół M-A-R-C-H-E
• Działanie ratownika w czasie nagłego zatrzymania krążenia BLS
• Iniekcje domięśniowe z wykorzystaniem autostrzykawki
• Zapobieganie rozwojowi wstrząsu hipowolemicznego
• Nasobne sposoby ewakuacji rannego z rejonu zagrożenia
• Ewakuacja rannego z wykorzystaniem sprzętu: pętle taśmowe, chwyty ewakuacyjne, liny i taśmy
• Ewakuację rannego za pomocą noszy
• Ewakuacja rannego pod ostrzałem
• Ocena stanu rannego
• Zgłoszenie ewakuacji medycznej MEDEVAC
• Kompleksowe przygotowanie rannego do transportu
• Udrożnianie i kontrola dróg oddechowych
• Unieruchamianie złamań z wykorzystaniem szyn i elementów improwizowanych
• Tamowanie krwawienia (opatrunek osobisty, staza taktyczna, opatrunku hemostatyczny)
• Pierwsza pomoc w przypadku ran klatki piersiowej
 
 
————————————————————————————–
————————————————————————————–
Tactical Combat Casualty Care Course is designed to prepare students to give first aid in combat conditions while conducting tactical operations, as well as in extreme situations in civil life.
 
Time and place:
13 september from 17:00 till 21:00 (lecture room – Rzeszów, Jagiellońska street)
14 september from 08:00 till 19:00 (Budy Głogowskie near Rzeszów)
 
Admissions:
phone: +48 504 309 330
mail: armtac@armtac.pl
 
The admissions will be closed 6 september.
 
Down payment of 150 zł is required. Details will be given in an email after admission.
 
SUBJECTS COVERED:
• Assumptions of Tactical Combat Casualty Care
• Combat lifesaver equipment selection and placement
• TRIAGE
• Initiating a field medical card
• M-A-R-C-H-E protocol
• BLS
• MEDEVAC report
• Use of autoinjectors
• Preventing/Treating a hypovolemic shock
• Combat casualty evacuation with use of belt loop, evacuation handle, rope, tape, stretcher and improvised litter
• Care under fire
• Casualty evaluation
• Preparation of casualty to evacuation
• Opening and managing casualty’s airway
• Fractures treatment
• Bleeding controlling
• Applying a tourniquet
• Use of hemostatic’s dressing
• Treating Tension Pneumothorax
 
Price: 500zł